Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της ιστοσελίδας rsp.gr λειτουργεί από την εταιρεία Rising Star Promotions που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παπάγου 10, Τ.Κ. 15234 στο Χαλάνδρι. με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@rsp.gr.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κάθε χρήστης, που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Για τον λόγο αυτόν βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημά της, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

 

Υποχρεώσεις & Δικαιώματα του Πελάτη

Ο πελάτης υποχρεούται να συμπληρώνει με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί.

Ο πελάτης υποχρεούται να υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) είτε ανήκουν στην εταιρία, είτε η εταιρία έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας απαγορεύεται.

 

Περιεχόμενο

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας περιέχει πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες της, καθώς και στα προγράμματα προώθησης τους. Η εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα της εταιρίας όσο και στις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος συναλλαγές. Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

 

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημά της δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης για οποιαδήποτε αιτία. Η εταιρία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και υπηρεσιών.

 

Προσωπικά δεδομένα & Ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην εταιρία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης και την προώθηση προϊόντων της ιδίας. Τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Η εταιρία ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για αόριστο χρονικό διάστημα και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την εταιρία. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της εταιρίας και των χρηστών ή/και πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Βέροιας και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.